partner1_v2

Đăng ký ngay!

Hãy kết nối QUESTRA với mọi người...

và nhận những phần thưởng xứng đáng.

Man in grey suit.

Gia tăng lợi nhuận từ 300€ đến 15.000€ hàng tháng.

Tất cả nằm trong tay chúng ta!

Đăng ký ngay!

HÃY CHỌN GÓI ĐẦU TƯ VÀ THU LỢI NHUẬN HÀNG TUẦN

Các gói đầu tư

Các gói tái đầu tư

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hãy liên hệ người giới thiệu để đầu tư
 • Tên gói:
 • % Doanh thu tb hàng tuần:
 • % – € Doanh thu tb hàng tháng:
 • % – € Doanh thu tb năm:
 • Thời gian chia sẻ:
 • Thời hạn:
 • White
 • ~4 % (2% vốn + 2% lợi nhuận)
 • 16% – 15 €
 • 192% – 187 €
 • Thứ 6 hàng tuần
 • 365 ngày (52 tuần)
Hãy liên hệ người giới thiệu để đầu tư
 • Tên gói:
 • % Doanh thu tb hàng tuần:
 • % – € Doanh thu tb hàng tháng:
 • % – € Doanh thu tb năm:
 • Thời gian chia sẻ:
 • Thời hạn:
 • Yellow
 • ~4.2 % (2% vốn + 2,2 % lợi nhuận)
 • 16,8% – 45 €
 • 200% – 540 €
 • Thứ 6 hàng tuần
 • 365 ngày (52 tuần)
Hãy liên hệ người giới thiệu để đầu tư
 • Tên gói:
 • % Doanh thu tb hàng tuần:
 • % – € Doanh thu tb hàng tháng:
 • % – € Doanh thu tb năm:
 • Thời gian chia sẻ:
 • Thời hạn:
 • Green
 • ~4.6 % (2% vốn + 2,6% lợi nhuận)
 • 18,4% – 150 €
 • 220% – 1.800 €
 • Thứ 6 hàng tuần
 • 365 ngày (52 tuần)
Hãy liên hệ người giới thiệu để đầu tư
 • Tên gói:
 • % Doanh thu tb hàng tuần:
 • % – € Doanh thu tb hàng tháng:
 • % – € Doanh thu tb năm:
 • Thời gian chia sẻ:
 • Thời Hạn:
 • Blue
 • ~5 % (2% vốn + 3% lợi nhuận)
 • 20% – 500€
 • 240% – 6.000 €
 • Thứ 6 hàng tuần
 • 365 ngày (52 tuần)
Hãy liên hệ người giới thiệu để đầu tư
 • Tên gói:
 • % Doanh thu tb hàng tuần:
 • % – € Doanh thu tb hàng tháng:
 • % – € Doanh thu tb năm:
 • Thời gian chia sẻ:
 • Thời hạn:
 • Red
 • ~5.2 % (2% vốn + 3,2% lợi nhuận)
 • 20,8% – 1.500 €
 • 250% – 18.000 €
 • Thứ 6 hàng tuần
 • 365 ngày (52 tuần)
Hãy liên hệ người giới thiệu để đầu tư
 • Tên gói:
 • % Doanh thu tb hàng tuần:
 • % – € Doanh thu tb hàng tháng:
 • % – € Doanh thu tb năm:
 • Thời gian chia sẻ:
 • Thời hạn:
 • Black
 • ~6 % (2% vốn + 4% lợi nhuận)
 • 24% (8% vốn + 16% lãi) – 5.000 €
 • 300% – 60.000 €
 • Thứ 6 hàng tuần
 • 365 ngày (52 tuần)